Hướng dẫn chơi mậu binh
Trò chơi sử dụng bộ bài chuẩn 52 lá. Mỗi người sẽ được chia 13 lá bài, xếp thành 3 chi. Chi đầu và chi 2 gồm 5 lá bài, chi cuối gồm 3 lá bài. Người chơi phải sắp xếp sao cho chi trước mạnh hơn chi sau. Các chi có liên kết theo quy định. Sau khi hoàn thành, bài sẽ được so sánh theo từng chi. Người chơi thắng được nhiều chi nhất sẽ thắng cuộc.
Các lá bài
  - Một lá bài gồm hai phần, số và chất: lá 8♣ có số là 8 và chất là ♣ (tép).
  - Giá trị quân bài chỉ phụ thuộc vào số. Xếp hạng độ mạnh như sau:
  A (xì) > K (già) > Q (đầm) > J (bồi) > 10 > 9 > 8 > 7 >...> 3 > 2.

Liên kết
Các lá bài của người chơi có liên kết được quy định như sau. Độ mạnh tăng dần từ trên xuống dưới.
  - Mậu thầu: Không có liên kết các lá bài. VD: A♠ Q♣ 10♥ 9♦ 8♥
  - Đôi: 7♦, 7♣, 10♠, Q♣, A♠
  - Thú: 2 đôi (chi cuối không có). VD: J♦ J♣ 9♠ 9♥ K♣
  - Sám ( 3 lá cùng số): K♥ K♦ K♣, A♣, 2♠
  - Sảnh: 5 lá có số liên tiếp nhau (chi cuối không có). Liên kết A, 2, 3, 4, 5 cũng gọi là sảnh nhưng là Sảnh Nhị, chỉ đứng sau Sảnh Đại (A, K, Q, J, 10).
  - Thùng: 5 lá cùng chất (chi cuối không có). VD: 7♦ Q♦ 10♦ K♦ A♦
  - Cù Lũ: 1 Sám & 1 Đôi (chi cuối không có). VD: Q♥ Q♦ Q♠ 9♣ 9♠
  - Tứ Quý: 4 lá cùng số (chi cuối không có). VD: Q♥ Q♦ Q♣ Q♠, K♠
  - Thùng phá Sảnh: Dây đồng chất (chi cuối không có). VD: Q♥ J♥ 10♥ 9♥ 8♥
  - Thùng phá Sảnh lớn: Dây đồng chất có A ( chi cuối không có). VD: A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠

Cách chơi
  - Bắt đầu ván chơi, mỗi người được chia 13 lá, xếp thành 3 chi. Người chơi có 90s để sắp xếp bài của mình sao cho liên kết của chi trước mạnh hơn chi sau.
  - Người chơi có thể chọn gợi ý để máy tự sắp bài.
  - Sau khi hết thời gian hoặc xếp xong bài thì bắt đầu đọ bài. Lần lượt từng người chơi sẽ so từng chi với nhau. Mỗi lần so sánh kéo dài 5s gồm hiển thị bộ bài, tên bộ bài, số lần thắng được cập nhật.
  - Nếu Người chơi có bài Mậu Binh thắng trắng thì sẽ thắng luôn mà không cần so bài.
  - Nếu độ mạnh bằng nhau thì cùng chia gà.

Các trường hợp Mậu Binh thắng trắng: Độ mạnh giảm dần như sau:
  - Rồng cuốn: Gồm 13 lá từ 2 đến A và đồng chất. Người chơi được 24 lần tiền cược.
  - Sảnh rồng: Gồm 13 lá bài từ 2 đến A không đồng chất. Người chơi được 12 lần tiền cược.
  - Năm đôi 1 sám: Gồm 5 đôi và 1 bộ ba trong 13 lá bài. Người chơi được 6 lần tiền cược.
  - Lục phé bôn: Gồm 6 đôi trong 13 lá bài. Người chơi được 3 lần tiền cược.
  - Ba thùng: Gồm 3 thùng tại cả 3 chi. Người chơi được 3 lần tiền cược.
  - Ba sảnh: Gồm 3 sảnh tại cả 3 chi. Người chơi dược 3 lần tiền cược.

Các trường hợp mậu binh thường
  - Sám chi cuối: Nếu người chơi thắng chi cuối bằng bộ sám thì sẽ được 3 lần tiền cược.
  - Cù lũ chi 2: Nếu người chơi thắng chi 2 bằng bộ cù lũ sẽ được 2 lần cược.
  - Tứ quý chi đầu: Nếu người chơi thắng chi đầu bằng bộ tứ quý thì sẽ được 4 lần cược.
  - Tứ quý chi 2: Nếu người chơi thắng chi 2 bằng bộ tứ quý thì sẽ được 8 lần cược.
  - Thùng phá sảnh chi đầu: Người chơi thắng chi đầu bằng bộ thùng phá sảnh thì sẽ được 5 lần cược.
  - Thùng phá sảnh chi 2: Người chơi thắng chi 2 bằng bộ thùng phá sảnh thì sẽ được 10 lần cược.

Tính tiền
  - Người thắng: Người thắng 1 chi sẽ được nhận 1 cược từ người thua.
  - Người thua: Sẽ phải đền số chi bị thua tương đương với số cược cho người thắng.
  - Sập 3 chi: Là người bị thua cả 3 chi, sẽ phải đền gấp 3 lần mỗi chi tức 9 chi cho người thắng.