Quy định về số thành viên hội nhóm và quy tắc đặt tên hội nhóm trên gameVH

03:03 18/03/2016

Các bạn thân mến,

Sau khi kiểm tra trên hội nhóm, BQT thấy có nhiều hội nhóm được lập ra với những cái tên không phản ánh được là một tổ chức hội nhóm cũng như không có hoạt động trao đổi, tạo sự kiện cũng như số lượng thành viên không đảm bảo để hoạt động. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các hội nhóm, GameVH sẽ quản lý chặt chẽ hơn các hội nhóm và đưa ra quy định áp dụng từ ngày 18/3 như sau:

I. QUY ĐỊNH THÀNH VIÊN HỘI NHÓM

1. Thành viên tham gia hội nhóm
- Hội phải có từ 08 thành viên trở lên sau khi thành lập 1 tuần (7 ngày).

2. Về giám sát hội nhóm
- Các hoạt động thảo luận, trao đổi, giải đấu trong game thường xuyên được tổ chức diễn ra trong thời gian tiếp theo.

- GameVH sẽ thường xuyên kiểm tra các hội về điều kiện hoạt động và xử lý khi hội không đảm bảo.

II. QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN HỘI NHÓM

1. Quy tắc đặt tên

- Hội nhóm cần đặt tên của hội mình rõ ràng, tránh dùng các kí tự lập lên cho có lệ. Về tên thì họ tự do đặt chỉ tránh những tên vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

III. XỬ LÝ

1. Thời hạn xử lý
- Sau 1 tuần thành lập mà số thành viên dưới 08 người sẽ bị hủy không cần thông báo.

- Tên hội nhóm không đúng quy định thì hội nhóm sẽ bị hủy không cần báo trước nếu số thành viên dưới 08 người sau 1 tuần lập hội.

2. Trường hợp phát sinh
GameVH sẽ chủ động quyết định các phương án giải quyết khi gặp các tình huống bất hợp lý mà quy định này chưa bao quát hết. Game sẽ thông báo đến các admin của hội nhóm đó để giải quyết các trường hợp này.

Mọi yêu cầu hỗ trợ về việc hướng dẫn CLB vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng GameVH để được hỗ trợ.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!